Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat u voor u relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan, door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Identiteit

LEV-Onderwijs vanuit het hart

Wij heten LEV-WN, Liefde en Vertrouwen, WN staat voor West-Nederland. Het Jiddische woordje ‘lev’ betekent hart. Het geeft een prachtige dimensie aan onze naam: het hart verbeeldt immers de Liefde, en die Liefde staat aan de basis van alles binnen onze organisatie. ‘Lev’ betekent daarnaast durf, iets wat onze scholen en onze medewerkers kenmerkt. Leven en werken vanuit Liefde en Vertrouwen staat haaks op onze tijd. Het is daarom gedurfd om onze hoge ambities dagelijks handen en voeten te geven.

LEV WN Schoolbestuur christelijke basisschool basisonderwijs 01 2

Liefde en Vertrouwen zijn onze kernwaarden

Waar staat onze organisatie voor? Op de scholen van LEV-WN staat ‘de Liefde’ centraal:

 • De Liefde van God voor mensen is de Liefde die ons drijft en die wij graag aan onze kinderen willen doorgeven.
 • Die Liefde geeft ook Vertrouwen, in het leven en in elkaar.
 • Vertrouwen schept eenheid, over kerkmuren heen, en verbindt aan elkaar.
  We vormen samen een gemeenschap die zich inzet voor buurt en samenleving.

Wat betekent dit concreet voor ons onderwijs?

 • Onze kinderen mogen weten wie ze zijn, wat hun unieke plek is en wat ze in de maatschappij kunnen
  betekenen.
 • We willen onze leerlingen vormen tot jonge mensen die in geloof en met plezier in het leven staan.
 • Onze leerlingen leren als hoopvolle christenen te leven, ondanks alle beperkingen en tegenslagen in
  deze niet-maakbare wereld.
 • Wij kennen Gods Liefde en mogen daardoor met plezier en ontspannen naar school en werk.

Het maakt ons onderwijs, volgens ouders en buitenstaanders, opvallend anders dan anders. Vanuit Liefde en Vertrouwen werken we samen om leerlingen toe te rusten voor hun toekomst in een dynamische samenleving.

Kwalitatief goed onderwijs met de Bijbel als inspiratiebron

Wij willen maar één ding: kwalitatief goed onderwijs geven aan onze kinderen. Onze christelijke identiteit is het fundament daarvoor, met de Bijbel als inspiratiebron. De Bijbel bevat waarheid, goedheid en heeft zeggingskracht voor heel ons leven en heel de samenleving. Op LEV-scholen is Jezus Christus het grote voorbeeld. Wij willen Hem volgen.

Onze missie Geloof in Ontwikkeling

Wij geloven dat ons onderwijs de ontwikkeling van het kind stimuleert. De inspiratie voor dat onderwijs vinden we in ons geloof in de Here God, met de Bijbel als bron en kompas voor ons leven. Kinderen bereiden we voor op de samenleving van morgen. We vinden het belangrijk dat de kinderen hun van God gekregen talenten en gaven ontwikkelen.  Dit doen we met en voor elkaar.

Ook de LEV-medewerkers delen in ons ‘geloof in ontwikkeling’: als volwassenen ben je nooit uitgeleerd, is onze boodschap. LEV-WN geeft haar mensen alle ruimte om zich verder te ontwikkelen tot bevlogen onderwijsverbeteraar, we moedigen hen er zelfs toe aan en faciliteren dit.

Vijf geloofskernen

Hoe verschillend christenen hun geloof ook vormgeven, dit staat voor ons onomstotelijk vast: God staat aan het begin van alles. Alleen door de reddende liefde van Jezus kunnen we werkelijk leven. Door Jezus zijn we geliefde kinderen van God, Hij houdt van ons zoals we zijn en deze rijkdom willen we van harte delen op onze scholen. We geven dit woorden in vijf geloofskernen die samenvatten wat wij geloven. Dit zijn ze:

 1. God is de eerste, Hij kiest eerst voor ons voordat wij voor Hem kiezen. Dit komt tot uitdrukking in doop en belijdenis. God heeft ons gemaakt en we zijn naar Hem op weg.
 2. De Drie-enige God (Vader, Zoon en Heilige Geest) is de Schepper van de wereld.
  Met verwondering kijken we naar de schepping die God heeft gemaakt.
 3. Jezus Christus is onze Redder en zal terugkomen om alles nieuw te maken. We leven vanuit het besef van Zijn wederkomst. Vergeving verdien je niet, maar is een cadeau. Jezus Christus heeft dit voor ons betaald. We zijn daardoor vrije mensen: we zijn vergeven, geliefd en vrij in Jezus Christus.
 4. De Heilige Geest. Na de hemelvaart van Jezus Christus werd de Heilige Geest uitgestort. Wij zijn niets zonder de Heilige Geest. De school is een plek waar we de vrucht van de Geest (Galaten 5) laten rijpen: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Deugden die we mogen oefenen en ons eigen kunnen maken.
 5. We leven in een gebroken wereld. Onze school is een plek waar gebrokenheid en kwetsbaarheid er mag zijn. De school is een genadevolle plek. We erkennen de realiteit van de zonde, maar leven hoopvol en kijken uit naar een nieuwe toekomst.

LEV-WN en haar medewerkers kiezen ervoor om vanuit onze basis, de Bijbel, een beelddrager te zijn als volgers van Jezus Christus. Dit willen we laten zien in de omgang met elkaar op school, met leerlingen en ouders, in het personeelsbeleid en in de samenleving.

Download hier ons identiteitsdocument Het Licht schijnt:

Pdf download icon

Copyright © LEV-WN | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud