Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat u voor u relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan, door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

 Privacy 

Informatie en ICT zijn noodzakelijk in de ondersteuning van het onderwijs. Omdat we met persoonsgegevens (van medewerkers, leerlingen en anderen) werken, is privacywetgeving daarop van toepassing. Deze wetgeving bepaalt niet alleen onder welke voorwaarden persoonsgegevens gebruikt mogen worden, maar geeft ook aan dat er passende technische en organisatorische maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (afgekort: IBP) genomen moeten worden om de persoonsgegevens te beschermen.

Jongetje met bril zittend op stoel in lege klas

Handboek

Binnen LEV-WN is het Handboek Privacy vastgesteld, waarin alle afspraken beschreven staan. Dit handboek is bedoeld als informatiebron voor alle medewerkers van LEV-WN. Hierin staan de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt over informatiebeveiliging en privacy.

Niet alleen vanuit de wetgeving, maar ook op basis van de normen en waarden die wij vanuit onze visie op onderwijs met elkaar delen en uitdragen:

“LEV-WN wil een veilige- en uitdagende leeromgeving creëren waarbinnen het unieke kind zijn van God gekregen talenten en gaven ontwikkelt.”

Reglement

Het LEV-WN Privacy-reglement is een onderdeel van het Privacy Handboek en alle scholen hebben dit privacyreglement ook vermeld op hun website.

Mocht u vragen hebben over het Privacybeleid van LEV-WN dan kunt u terecht bij de directeur van uw school of kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar: privacy@levwn.nl

Lees: Privacy en leerlinggegevens scholen LEV-WN

Copyright © LEV-WN | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud