Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat u voor u relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan, door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

 Passend onderwijs  

Sinds de wet Passend Onderwijs van kracht is, heeft LEV-WN de samenwerking gezocht met 22 lokale samenwerkingsverbanden. Het betreft concreet de verplichte samenwerking tussen de PO, SBO en SO scholen.

Twee jongens lachend in de klas

Diversiteit

De diversiteit in manier van werken en financiële ondersteuning lopen tussen de diverse samenwerkingsverbanden fors uiteen. Voor LEV-WN is het sowieso een uitdaging om binnen deze verbanden ons belang te behartigen.

LEV-WN scholen leggen over de inzet van gelden die vanuit samenwerkingsverbanden verkregen worden, verantwoording af aan de bovenschoolse directie. Dit wordt hoofdzakelijk gedaan op basis van een eigen LEV-verantwoordingsdocument, wat desgewenst ook gedeeld wordt aan het samenwerkingsverband.Incidenteel wordt hier op verzoek van afgeweken.

Wat betekent dit concreet voor ons onderwijs?

Het is van belang dat de LEV-WN Scholengroep namens het bestuur de plaatselijke vergaderingen bezoekt en hiervoor zijn de directeuren gemandateerd. De uiteenlopende processen en discussies kunnen zodoende gemonitord worden met nadrukkelijk één doel: maximale middelen aanwenden voor de ondersteuning van alle kinderen die dit nodig hebben.

Meer informatie:
Informatiegids-passend-onderwijs-2014
Site Passend Onderwijs Ministerie

 Ondersteuningsloket LEV-WN 

Ons eigen ondersteuningsloket, waarin geregistreerde orthopedagogen werkzaam zijn, is van groot belang voor het bieden van passend onderwijs. Naast het doen van (intelligentie)onderzoeken heeft het ondersteuningsloket als vraagbaak regelmatig geadviseerd en meegedacht met de scholen in velerlei vraagstukken. Ook biedt het ondersteuningsloket expertise voor het IB-netwerk voor LEV-WN.

Copyright © LEV-WN | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud